FAQ

TOEPASSINGEN

Wat is de ‘cloud’?

De ‘cloud’ is een virtuele ruimte waar uw toepassingen en gedeelde data (uw databanken, afbeeldingen, toepassingen, kaarten, documenten …) zich bevinden. U heeft op al uw terminals (PC, smartphone, tablet …) op een beveiligde manier toegang tot de cloud.

Heb ik als agent toegang tot ISLP tijdens een interventie?

Dat hangt af van uw organisatie en van de mobiele ISLP-oplossing waarvoor ze heeft gekozen. Ofwel ontwikkelt uw politiezone zelf een oplossing, ofwel contacteert ze een leverancier. De Federale Politie kijkt na of de mobiele ISLP-oplossing aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet en valideert de oplossing. ASTRID kan u in contact brengen met een leverancier van wie de Federale Politie al eerder een oplossing valideerde. Als u via Blue Light Mobile verbinding maakt met ISLP, geniet u in elk geval betere dienstgaranties dan via commerciële netwerken.

Kan mijn organisatie haar eigen toepassing integreren in Blue Light Mobile?

Om uw toepassing in de cloud te integreren, moet u uw server verbinden met het data centre van ASTRID, via een internetverbinding, een ADSLan-verbinding of met een huurlijn.
 

Kunnen terminals met een GPS-module gelokaliseerd worden?

In de toekomst zal dat kunnen. ASTRID is die functie momenteel aan het ontwikkelen.

Welke van de applicaties die de brandweer nu gebruikt, kunnen gehost worden door ASTRID?

Blue Light Mobile geeft u toegang tot uw gedigitaliseerde gegevens. ASTRID bestudeert ook een toepassing om informatie uit te wisselen tussen kazernes en voertuigen.

Kan ik Blue Light Mobile gebruiken voor paging met terugmelding?

Ja, op voorwaarde dat u een pager gebruikt met een SIM-kaart.

Kan ik via Blue Light Mobile foto’s opladen op een centraal platform dat alle informatie over interventies verzamelt?

In principe kan dat, maar ASTRID heeft nog geen vraag ontvangen om zo’n toepassing te ontwikkelen. Ondertussen kunt u Picture push gebruiken, via Blue Light Mobile voor foto’s van hoge kwaliteit, of via TETRA voor kleinere foto’s.

TERMINALS

Welke terminals kan ik gebruiken?

U kunt zelf kiezen, maar de terminal moet compatibel zijn met 3G en moet geschikt zijn voor gebruik met een SIM-kaart. ASTRID heeft de belangrijkste besturingssystemen getest (iOS, MacOS, Windows, Linux, Android). Als u interesse hebt in de back-upfunctie van TETRA, moet uw terminal compatibel zijn met 3G en met TETRA. Dat kan bijvoorbeeld met een MDT, maar niet met een iPad, want die is niet compatibel met TETRA. Als u de ASTRID-toepassingen wenst te gebruiken, moet uw terminal uitgerust zijn met antivirussoftware.
 

Kan ik Blue Light Mobile gebruiken op mijn huidige MDT’s die minstens twee jaar oud zijn?

Ja, als ze beschikken over een 3G-modem of als u ze via een USB-poort kunt verbinden met een 3G-modem. In dat geval moet u de MDT herprogrammeren, onder andere om de VPN-client te installeren.

Kan ik een modem of een camera verbinden met Blue Light Mobile?

Dat kan, als het toestel werkt op iOS, MacOS, Windows, Linux of Android. Als dat niet zo is, moet u geval per geval controleren of u het toestel kunt verbinden met Blue Light Mobile.

DEKKING EN BESCHIKBAARHEID

Hoe snel gaat Blue Light Mobile in zones waar er EDGE- of GPRS-dekking is?

In die zones verloopt het dataverkeer met EDGE- of GPRS-snelheid, niet met 3G-snelheid.

In mijn buurt is de dekking van de standaard operator beperkt. Kan ik een andere operator als standaard operator instellen?

Ja. U kunt aan het ASTRID Service Centre vragen om een ander netwerk als standaard in te stellen.

Kan ik een minimumniveau instellen, waaronder mijn toestel verbinding maakt met een andere, snellere operator?

ASTRID bestudeert de vraag en de haalbaarheid van de nodige ontwikkelingen.

‘Voorrang op het netwerk’, wat betekent dat?

Als het datanetwerk verzadigd raakt, heeft u voorrang op andere gebruikers die wachten om verbinding te maken. Zodra de verbinding gemaakt is, heeft u voorrang om de beschikbare bandbreedte te gebruiken. 

PRIJZEN EN ABONNEMENTEN

Welke kosten moeten politiezones voorzien voor de toegang tot ISLP?

De kosten hangen af van de oplossing die uw politiezone zelf ontwikkelt of laat ontwikkelen door een leverancier. De ISLP-oplossing moet worden gevalideerd door de Federale Politie (DST) met betrekking tot de veiligheidscriteria. ASTRID kan u in contact brengen met een leverancier van wie DST al eerder een oplossing heeft gevalideerd.

Kan mijn organisatie beslissen om het aantal gebruikers te beperken, de toegang tot bepaalde applicaties te beperken of het debiet te beperken terwijl gebruikers het netwerk gebruiken?

U kunt de toegang tot bepaalde toepassingen en het debiet in real time controleren. U kunt op dat moment echter niet beslissen om de toegang te beperken. Daarvoor moet u zich tot het ASTRID Service Centre wenden.

SIM-KAART

Kan mijn SIM-kaart gekopieerd worden?

Het is extreem moeilijk om een SIM-kaart te hacken. Bovendien is de toegang tot de ‘cloud’ beveiligd met een VPN.

Wat moet ik doen als mijn toestel gestolen wordt?

Contacteer het ASTRID Service Centre om uw SIM-kaart op afstand te laten blokkeren.

Is mijn SIM-kaart verbonden met één toestel of kan ik ze op meerdere toestellen gebruiken?

De SIM-kaart kan op meerdere toestellen gebruikt worden. De toegangsrechten tot de applicaties zijn verbonden met de SIM-kaart, niet met de terminal.

BEVEILIGING

Hoe is de toegang tot het Internet beveiligd?

ASTRID biedt de toegang tot Internet aan via de ASTRID-proxy, een beveiligde poort naar het Internet die het verkeer filtert. Als u niet via de ASTRID-proxy op het Internet gaat, moet u zelf uw gegevens beveiligen.

Wat betekent VPN?

Het Virtual Private Network, een virtueel particulier netwerk, is een manier om via een bestaande verbinding (het Internet) een beveiligde en private verbinding te realiseren.
 

Kan ik Blue Light Mobile gebruiken zonder VPN-connectie?

Ja, u kunt Blue Light Mobile gebruiken zonder beveiliging (clear mode). In dat geval moet u zelf uw gegevens beveiligen.

TETRA ALS BACK-UP

Wat kan ik doen als Blue Light Mobile niet werkt?

Als alle 3G-netwerken verzadigd of defect zijn, kan het TETRA-netwerk als back-up dienen. Dat kan op twee voorwaarden:

  • De toepassing moet op een verlaagde capaciteit kunnen werken.
  • De terminal moet compatibel zijn met TETRA, bijvoorbeeld een MDT. Het is onmogelijk om een iPad te verbinden met een TETRA-radio.

Om de toestellen automatisch te laten overschakelen van 3G naar TETRA, zijn nog bepaalde ontwikkelingen nodig. ASTRID zal mogelijke oplossingen bestuderen als de gebruikers dat vragen.