Raamovereenkomst voor Blue Light Mobile data terminals

21/08/2015

ASTRID biedt een raamovereenkomst  voor de aankoop van dataterminals die compatibel zijn met Blue Light Mobile.

U vindt alle nodige informatie betreffende de terminals die ASTRID heeft gevalideerd onder "Kenmerken / Terminals en besturingsystemen"