Abonnementen

ABONNEMENTEN
VERBINDINGEN
 

ABONNEMENTSFORMULIER

Vul het abonnementsformulier in om:

  • een nieuw abonnement aan te vragen
  • een abonnement tijdelijk of definitief op te zeggen
  • een abonnement opnieuw te activeren
  • de rechten die aan een abonnement verbonden zijn, aan te passen.

Het formulier is beschikbaar bij uw ASTRID-adviseur.

 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

ASTRID heeft haar algemene voorwaarden grondig herzien, vereenvoudigd en bijgewerkt.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Raadgevend Comité van Gebruikers, de bevoegde juridische diensten van de verschillende disciplines en ASTRID. Deze voorwaarden werden op 2 februari 2015 goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe contractuele voorwaarden zijn: